Hoe kunnen we de CO₂ emissies reduceren, zonder de welvaart te beschadigen?

Blog 4

Beste Green Musketeers,

Zoals we in de vorige Blog 3 hebben uitgelegd gaat de CO₂ concentratie in de atmosfeer nog steeds omhoog. De oorzaak is het ‘conflict of interest’ dat aanwezig is tussen de kopende landen van fossiele brandstoffen, en de verkopende landen ervan. De kopende landen willen 50% reductie van CO₂ uitstoot per 2030 en 95 tot 100% reductie per 2050. Voor de plm. 40 verkopende landen die voor meer van de helft van hun welvaart afhangen van de verkoop van hun fossiele brandstoffen, betekent dit een armoede val, dus zij zullen alles doen wat in hun macht ligt, om dit te voorkomen.

Als we klimaatverandering dus willen voorkomen, dan moeten we een oplossing vinden die de CO₂ emissies naar 0 brengt, en toch de welvaart in die 40 landen niet kapot maakt. Ik zag dit probleem al vroeg en heb daarover in 2008 het boek de Treesolution geschreven. Je kunt het boek hier gratis downloaden.

De Treesolution houdt in dat we 2 miljard hectare gedegradeerde gronden – het gaat dus niet over woestijnen – planten met productieve bomen. 2 Miljard hectare bomen halen door middel van fotosynthese ongeveer 30 Gigaton CO₂ uit de atmosfeer. Bijna evenveel als de wereld nu door het verbruik van fossiele brandstoffen uitstoot. Als de wereld enige CO₂ reductie bereikt in de komende 10 jaar, dan haalt de Treesolution zelfs meer CO₂ uit de atmosfeer dan de mensheid er door middel van fossiele brandstoffen in uitstoot. We gaan dan zelfs historische uitstoot weer neutraliseren naar 0. Dit zijn de positieve resultaten van de Treesolution:

  • We kunnen per 2050 gemakkelijk op 0% CO₂ uitstoot komen
  • We kunnen de reductie van CO₂ uitstoot aanpassen aan de stand der techniek. Op dit moment hebben we nog geen oplossingen voor de scheepvaart, het vrachtverkeer, het luchtverkeer en de mijnbouw
  • Bedrijven hoeven niet te vluchten uit landen met strenge CO₂ uitstoot regels naar landen met minder strenge CO₂ uitstoot regels
  • De welvaart wordt niet vernietigd in de fossiele brandstof producerende landen
  • We creëren 2 miljard hectare extra voedsel productie door middel van bomen voor de 10 miljard mensen die voedsel nodig hebben per 2050 door het toepassen van de Groasis Ecologische Waterbesparende technologie
  • We creëren 2 miljard extra banen
  • We lossen het erosie probleem op
  • We creëren welvaart in de landen die nu onproductieve gedegradeerde gronden hebben, waar niets groeit
  • De Treesolution is de enige oplossing die historische uitstoot kan neutraliseren, zodat we uiteindelijk weer terug kunnen gaan – indien we dit willen – naar het CO₂ niveau in de atmosfeer van voor de industriële revolutie, waarmee het probleem is begonnen.
  • Het ‘conflict of interest’ om klimaatverandering tegen te gaan, wordt door de Treesolution opgelost.

De Treesolution voorkomt dus klimaatverandering, en zorgt er tegelijkertijd voor dat de welvaart toeneemt in de fossiele brandstof kopende- en verkopende landen, maar ook in de landen waar we de Treesolution toepassen op de gronden die zijn gedegradeerd.

In de volgende blog zal ik u uitleggen hoe weinig de Treesolution kost, en hoe dat mogelijk is.

Wil je aan Groasis meedoen? Bezoek dan www.groasisinvestments.nl en lees of we ook jou kunnen inspireren om Moeder Aarde weer gezond te maken.

Pieter Hoff

Green Musketeer