Investeer in een duurzame oplossing voor het klimaat- en voedselprobleem

De wereldbevolking stijgt, de zomers worden droger en warmer, het zoete water wordt schaarser en het hongerprobleem nam wereldwijd in 2017 toe in plaats van af. De oplossing voor deze problemen is er al, maar investeer ook jij hierin? Lees hieronder hoe je op een eenvoudige manier kunt investeren in een betere wereld.

Waterschaarste door het produceren van voedsel

Ongeveer 70 tot 85% van al het zoete water wordt verbruikt voor de productie van voedsel. Zo is er veel water nodig voor de productie van vlees, maar ook voor groenten en andere levensmiddelen. Gemiddeld heeft een Nederlander alleen al 3.450 liter water nodig per dag voor eten en drinken. 

Denk hierbij bijvoorbeeld eens aan de gebieden waar het water al schaars is. Het is zonde om het water dan ‘te verspillen’ voor de productie van voedsel, terwijl de nood naar drinkwater ook groot is. Vaak is er in droge gebieden geen geld beschikbaar om irrigatie systemen aan te leggen of is het lastig om aan grote hoeveelheden water te komen. 

Met de producten van de Groasis Ecologische Water Besparende Technologie, zoals de biologisch afbreekbare Growboxx® plant cocoon, wordt er meer dan 90% minder water verbruikt in vergelijking met druppelirrigatie of andere irrigatie methodes. Daarnaast is er niet eens stroom nodig om de intelligente emmers te gebruiken en één stevige regenbui is al voldoende om de bakken opnieuw te vullen!

0
Liter water per boom per dag bij druppelbevloeiing
0
Liter water per jaar bij druppelbevloeiing*

*Gebaseerd op 250 dagen druppelbevloeiing per jaar.

0
Liter water in totaal met Groasis*

*Kan meer zijn in extreem droge gebieden of bij het planten van bomen in combinatie met groenten, struiken of bloemen.

Hierboven zie je hoeveel water druppelbevloeiing ongeveer nodig heeft per dag en per jaar. Het voordeel van de Groasis producten is dat er – afhankelijk van het klimaat, bodem en de jaarlijkse regenval – geen extra water nodig is. Men gebruikt eenmalig 60 liter tijdens het planten. 20 tot 40 liter water wordt gebruikt in het plantgat voordat de boom geplant wordt. De overige 16 tot 20 liter wordt gebruikt om de bak te vullen. Bekijk deze video om te zien hoe het werkt.

Toegankelijk voor zelfs de kleinste boer

De Growboxx® plant cocoon maakt het mogelijk dat zelfs de kleinste en armste boer in een droog klimaat zijn familie kan onderhouden en geld kan verdienen met het telen van groenten in combinatie met productieve bomen (zoals fruit, olie, hout). De oogst is dusdanig hoog per vierkante meter dat de bak bekostigd kan worden, er voldoende is om de familie te voeden en er inkomsten gegenereerd kunnen worden. 

Het fijne hiervan is dat niet alleen de families worden geholpen, maar ook onze planeet. De productieve bomen vangen CO₂ op uit de atmosfeer, de grond wordt na verloop van tijd vruchtbaarder en het waterpeil zakt niet verder.  

Bomen planten ondanks het klimaatprobleem? Met Groasis wordt het mogelijk! We kunnen voldoende voedsel telen om de gehele wereld te herbebossen.

24 april 2018 – Diverse Growboxxen zijn geplant in een simpele kas in Mexico. De citroenbomen geven op de lange termijn vruchten. In het deksel van de bak zijn groenten geplant die op de korte termijn vruchten geven.

Het klimaatprobleem hoeft geen probleem te zijn - er kan voldoende voedsel worden geproduceerd om de hele wereld te voorzien!

10 augustus 2018 – 4,5 maand na het planten kan de Podesta familie de eerste opbrengst al verkopen op de lokale markt. Met een deel van deze opbrengsten kunnen de bakken worden gefinancierd. Zo hebben zij een schuldenvrije boomgaard.

Doordat de kostprijs van de bakken tot een minimum wordt beperkt, kan ook de aanschafprijs laag worden gehouden. Hierdoor wordt het voor (kleinschalige) boeren gemakkelijker om de bakken snel terug te verdienen, de investering blijft laag en hebben zij een schuldenvrije boomgaard.

Hoe jij mee kunt investeren in de oplossing voor het klimaat- en voedselprobleem

Samen kunnen wij zorgen voor een betere toekomst voor onze planeet. Door efficient veel bomen te planten kan op de meest simpele en winstgevende manier CO₂ worden ontbonden. Maar, om dit op grote schaal te doen zijn er financiële middelen nodig. Dat is een van de redenen dat wij ‘Friends of Groasis’ hebben opgericht waarin jij aandeelhouder kunt worden. Voor een eenmalig bedrag of een klein bedrag per maand kan je al meedoen. 

Dankzij Friends of Groasis kunnen wij samen zorgen voor een betere toekomst waarin waterschaarste, honger en het veranderende klimaat een steeds kleiner probleem worden. Klik hieronder op de knop ‘Friends of Groasis’ om meer te lezen over de oprichting en hoe jij kunt bijdragen.