Een duurzame oplossing voor het klimaat- en voedselprobleem

De wereldbevolking stijgt, de zomers worden droger en warmer, het zoete water wordt schaarser en het hongerprobleem nam wereldwijd in 2017 toe in plaats van af. De oplossing voor deze problemen is er al en jij kunt hier een onderdeel van zijn. Lees hieronder hoe je op een eenvoudige manier kunt investeren in een betere wereld voor onszelf en onze toekomstige generaties.

Waterschaarste door het produceren van voedsel

Ongeveer 70 tot 85% van al het zoete water wordt gebruikt voor de productie van voedsel. Zo is er veel water nodig voor de productie van vlees, maar ook voor groenten en andere levensmiddelen. Gemiddeld heeft een Nederlander alleen al 3.450 liter water nodig per dag voor eten en drinken! 

Denk bijvoorbeeld eens aan de gebieden waar het water al schaars is. Het is zonde om het water dan ‘te verspillen’ voor de productie van voedsel, terwijl de nood naar drinkwater ook groot is. Vaak is er in droge gebieden geen geld beschikbaar om irrigatiesystemen aan te leggen of is het lastig om aan grote hoeveelheden water te komen. 

Met de producten van de Groasis Ecologische Water Besparende Technologie, zoals de biologisch afbreekbare Growboxx® plant cocoon, wordt er meer dan 90% minder water verbruikt in vergelijking met druppelirrigatie of andere irrigatiemethodes. Daarnaast is er niet eens stroom nodig om de intelligente emmers te gebruiken en één stevige regenbui is al voldoende om de bakken opnieuw te vullen!

0
Liter water per boom per dag bij druppelbevloeiing
0
Liter water per jaar bij druppelbevloeiing*

*Gebaseerd op 250 dagen druppelbevloeiing per jaar.

0
Liter water in totaal met Groasis*

*Kan iets meer zijn in extreem droge gebieden of bij het planten van bomen in combinatie met groenten, struiken of bloemen.

Hierboven zie je hoeveel water een boom nodig heeft middels druppelbevloeiing per dag en per jaar. Het voordeel van de Groasis Waterboxx® en Growboxx® is dat er – afhankelijk van het klimaat, bodem en de jaarlijkse regenval – geen extra water nodig is. Men gebruikt eenmalig 60 liter tijdens het planten. 20 tot 40 liter water worden in het plantgat gegoten voordat de boom geplant wordt. De overige 16 tot 20 liter worden gebruikt om de bak te vullen. Bekijk deze video om te zien hoe het werkt.

Toegankelijk voor zelfs de kleinste boer: onze Growboxx plant cocoon

De Growboxx® plant cocoon maakt het mogelijk dat zelfs de kleinste en armste boer in een droog klimaat zijn familie kan onderhouden en geld kan verdienen met het telen van groenten in combinatie met productieve bomen (zoals fruit, olie, hout). De oogst is dusdanig hoog per vierkante meter dat de zeer betaalbare bak uit eigen middelen bekostigd kan worden en er voldoende productie is om de familie te voeden en er inkomsten uit te genereren. 

Het fijne hiervan is dat niet alleen de families worden geholpen, maar ook onze planeet. De productieve bomen vangen CO₂ op uit de atmosfeer en de grond wordt na verloop van tijd vruchtbaarder. Bovendien zakt het waterpeil niet verder, maar verbetert dit zelfs.

Bomen planten ondanks het klimaatprobleem? Met Groasis wordt het mogelijk! We kunnen voldoende voedsel telen om de gehele wereld te herbebossen.

24 april 2018 – Diverse Growboxxen zijn geplant in een simpele kas in Mexico. De citroenbomen geven op de lange termijn vruchten. In het deksel van de bak zijn groenten geplant die op de korte termijn vruchten geven.

Het klimaatprobleem hoeft geen probleem te zijn - er kan voldoende voedsel worden geproduceerd om de hele wereld te voorzien!

10 augustus 2018 – 4,5 maand na het planten kan de Podesta familie de eerste opbrengst al verkopen op de lokale markt. Met een deel van deze opbrengsten kunnen de bakken worden gefinancierd. Zo hebben zij een schuldenvrije boomgaard.

Doordat de kostprijs van de bakken tot een minimum wordt beperkt, kan ook de aanschafprijs laag worden gehouden. Hierdoor wordt het voor (kleinschalige) boeren gemakkelijker om de bakken snel terug te verdienen, de investering blijft laag en hebben zij een schuldenvrije boomgaard. Wij proberen ons te richten op een zo laag mogelijk marge per bak en juist de focus te leggen op een grotere hoeveel in verkopen.

Hoe kan jij bijdragen aan dé oplossing voor het klimaat- en voedselprobleem?

Samen kunnen wij zorgen voor een betere toekomst voor onze planeet. Door op een efficiënt manier veel bomen te planten, kan op de meest simpele en winstgevende manier CO₂ worden ontbonden. Maar om dit op grote schaal te doen, zijn er financiële middelen nodig. Dat is één van de redenen dat wij ‘Friends of Groasis’ hebben opgericht, waarin jij certificaathouder kunt worden. Dankzij Friends of Groasis kunnen wij samen zorgen voor een betere toekomst waarin waterschaarste, honger en het veranderende klimaat steeds kleinere problemen worden. 

Wij bieden nu digitale certificaten van aandelen aan, zodat jij al vanaf een klein inleg bedrag mede-eigenaar kunt worden van Groasis. Bezoek ons Groasis Investor platform om deel te nemen.