Waarom de Madrid COP 25 klimaatconferentie weer is mislukt

Blog 3

Beste Green Musketeer,

Afgelopen week was de Madrid COP 25 klimaatconferentie. Opnieuw mislukt. Bij het slotakkoord spraken de landen af om hun klimaatdoelstellingen voor 2030 ‘zoveel mogelijk aan te scherpen’. Vrijheid – blijheid terwijl onze aarde in een noodsituatie verkeert, zij staat namelijk in brand. Het Amazone gebied, Australië, Borneo, Californië, alles verbrandt daar, ongetwijfeld bent u als aandachtige lezer die alles over het klimaat volgt, op de hoogte. De reden dat er jaarlijks een conferentie wordt georganiseerd is dat men de doelstellingen van Parijs COP 21 verder wil uitwerken. Daar besloten de landen de opwarming van de aarde te beperken tot +1,5C. Echter, men heeft in Madrid geen concrete afspraken kunnen maken.

Al vanaf 2008 toen ik de Treesolution publiceerde, heb ik geschreven waarom het niet lukt om tot afspraken te komen.

Stel dat morgen de USA overheid en de Saudi Arabische overheid naar Nederland komen, en ons vertellen dat voor 2030 de Nederlandse economie moet halveren, dat Schiphol airport en de Rotterdamse haven dicht moeten, en ze bieden geen alternatieven om onze welvaart op peil te houden. Wat zou Nederland doen? Denk je dat wij akkoord zouden gaan? 

 

En dit is precies wat de klimaatconferenties trachten te bereiken: ze willen naar een halvering van de CO₂ emissies per 2030, en een beëindiging van de CO₂ emissies per 2050. Maar dat betekent een halvering van de olie-, gas- en steenkoolproductie. In Nederland bouwen we onze gasproductie zonder problemen af, omdat dit minder dan 5% van onze economie betekent. Maar in de wereld zijn er minstens 40 landen waar de fossiele brandstoffenproductie meer dan de helft van de economie uitmaakt. Denk je dat die landen hun productie kunnen krimpen, zelfs als ze zouden willen? Net als dat wij Schiphol airport en de Rotterdamse haven niet sluiten, zullen/kunnen  zij hun fossiele brandstof productie niet halveren, of voor 2050 beëindigen. Als we hen geen welvaartsoplossing bieden, dan zullen de gewenste CO₂ reducties nooit plaatsvinden.

Dat blijkt ook: in 2018 zijn de CO₂ emissies met 2,7% gestegen, in plaats van dat ze gedaald zijn. De reden hiervan is glashelder.

Is er dan geen oplossing? Jazeker, volgende week zal ik hierover schrijven. Blijf ons volgen!

Wil je aan Groasis meedoen? Bezoek dan www.groasisinvestments.nl en lees of we ook jou kunnen inspireren om Moeder Aarde weer gezond te maken.

Pieter Hoff

Green Musketeer