Wat mij tegen staat in de klimaatdiscussie over CO2 uitstoot

Eerste blog

Beste Green Musketeers,

Deze week is de klimaattop in Madrid begonnen. Het Journaal vroeg aan onze regeringsvertegenwoordigers hoe zij er naar toe reisden. Enkelen namen de trein, dit kost 15 uur en 380 euro. De meesten namen het vliegtuig. Dit kost 2 uur en 120 euro. Zolang onze democratische vertegenwoordigers zelf iets kiezen waarvan zij bepleiten dat wij het niet doen – daarom introduceert men nu een vliegtax – hoe kunnen zij dan verwachten dat wij het wel doen?

Dat staat me tegen in de klimaatdiscussies over CO₂ uitstoot. Men probeert altijd de ‘ander’ een schuldgevoel te geven dat hij/zij iets niet doet, maar vaak is het de praktijk die ervoor zorgt dat we iets niet kunnen doen. Hetzelfde gebeurt er met het klimaatbeleid in Nederland. Nederland zet zogenaamd in op 50% CO₂ reductie per 2030. Maar de vliegindustrie, de scheepvaart en de zware industrie worden in die cijfers niet meegenomen. Eenvoudig omdat er nog geen alternatieve oplossingen zijn. Dus we belijden wel dat we het doen, maar in de praktijk gaat het anders.

Vorige week werd bekend dat de wereldwijde CO₂ uitstoot opnieuw is gestegen, en wel met 2,7% tot ruim 37 gigaton. Om klimaatverandering te voorkomen zou de uitstoot jaarlijks met 2 gigaton moeten dalen. In de praktijk stijgt hij met 1 gigaton. Als we zo doorgaan, gaat klimaatverandering niet worden voorkomen, maar zeker komen.

Is er dan een alternatief? Dat is er, en daarvoor heb ik Groasis opgericht. Naast reductie van uitstoot van CO₂ – die dus niet lukt zoals je ziet – zouden we een tweede strategie moeten volgen: we zouden de schadelijke CO₂ moleculen die worden uitgestoten, moeten ontbinden in onschadelijke C en O₂. Dat kan heel eenvoudig zonder kosten:

  1. je plant een boom;
  2. die ontbindt door de fotosynthese de CO₂ in C en O₂;
  3. de C atomen worden door de boom gebruikt om producten van te maken zoals hout, voedsel, medicijnen, oliën en allerlei andere waardevolle stoffen. De O₂ moleculen komen als zuurstof terug in de atmosfeer;
  4. de producten kunnen we verkopen en daarvan betalen we de plantkosten;
  5. Groasis noemt dit concept de Treesolution, het betekent dat we het klimaatprobleem gratis kunnen oplossen terwijl we onze welvaart vergroten.

In de komende weken zal ik je van mijn droom – het klimaatprobleem oplossen met grootschalig bomen planten – vertellen. Volg de blogs in de komende weken en steun het werk van Groasis.

Pieter Hoff
Green Musketeer