Wat zijn de kosten om de CO2 concentratie in de atmosfeer te laten dalen door middel van de Treesolution?

Blog 5

Beste Green Musketeers,

In de voorgaande blog 4 heb ik uitgelegd dat de Treesolution naast reductie van CO₂ uitstoot, de beste oplossing is om ervoor te zorgen dat de CO₂ concentratie in de atmosfeer daalt. Ook bespraken we dat we moeten zorgen dat alle landen in de wereld op een lijn komen om dit te bereiken, maar dat dit nu niet lukt omdat de op dit moment voorgestelde manier om dit te doen – door middel van reductie van de CO₂ uitstoot – de welvaart in de fossiele brandstof producerende landen vernietigt. Zij zullen dus alles doen wat in hun macht ligt, om deze reductie strategie tegen te gaan.

Nu u begrijpt dat de Treesolution de beste oplossing is naast reductie, en dat deze voor ieder land acceptabel is, is het belangrijk te weten wat het kost. 

Hier is de rekensom:

 1. De mensheid produceert op dit moment ongeveer 37 gigaton CO₂ afkomstig van fossiele brandstoffen
 2. Parijs COP21 wil graag 50% reductie van de uitstoot per 2030. Gezien het feit dat de uitstoot nog steeds groeit, afgelopen jaar met 2,7%, en gezien het feit dat er 3 belangrijke zaken zijn die onoplosbaar zijn binnen de COP onderhandelingen (*)  – reden waarom ze steeds mislukken – mogen we hopen dat de reductie per 2030 20% is. Dat zou betekenen dat we alsdan 37 gigaton minus 20% = 29,8 gigaton CO₂ uitstoten
 3. 1 Hectare bomen – zijn de productieve bomen of bomen in de natuur – ontbindt ongeveer 15 ton CO₂ per hectare 
 4. Als wij dus 2 miljard hectare bomen planten, dan ontbinden wij 30 gigaton CO₂ per jaar
 5. Als we dus de Treesolution toepassen stijgt de concentratie in de atmosfeer in 2030 niet meer omdat de uitstoot 29,8 gigaton is, en de bomen 30 gigaton ontbinden
 6. Als de reductie resultaten na 2030 voortgaan, bv. naar 30%, dan is de CO₂ uitstoot 26 gigaton
 7. Als wij tegelijkertijd voortgaan bomen te planten, stel 2,5 miljard hectare, dan is de jaarlijkse CO₂ ontbinding 37,5 gigaton
 8. We halen dan 11,5 gigaton meer CO₂ uit de atmosfeer dan er inkomt. Dat betekent dat we de CO₂ concentratie verlagen! Zo kunnen we dus met bomen historische emissies van CO₂ uit de atmosfeer halen.

Wat kost dit eigenlijk? Het antwoord is simpel: niets!

Om een hectare productieve bomen te planten op gedegradeerde gronden, is een investering van ongeveer 2.000 euro per hectare nodig. Die 2.000 euro wordt in 10 jaar – 200 euro/jaar – terugbetaald. Want deze investering wordt terugverdiend door de bomen. Na 3 tot 5 jaar starten ze met hun productie. Gemiddeld 15 ton fruit met een waarde van 0,30 euro/kilo = 4.500 euro per hectare. De boer houdt dan 4.500 minus 200 euro aflossing van de investering = 4.300 euro over. Hiervan kan hij gemakkelijk de rest van zijn  kosten betalen plus een inkomen behalen voor zijn familie. 

De Treesolution is een financieringsvraagstuk, geen kostenpost. Wij kunnen de CO₂ gratis uit de atmosfeer halen en er kostbare stoffen mee produceren die welvaart veroorzaken. In de volgende blog ga ik nog wat dieper in op dit financieringsvraagstuk.

Wil je aan Groasis meedoen? Bezoek dan www.groasisinvestments.nl en lees of we ook jou kunnen inspireren om Moeder Aarde weer gezond te maken.

Pieter Hoff – Green Musketeer

(*)

 1. Vernietiging welvaart in fossiele brandstof producerende landen
 2. Economische groei
 3. Bevolkingsgroei